Oferowany przez naszą firmę kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy jest prowadzony zgodnie z przepisami:
• ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku (Dz.U.06.191.1410 z dnia 20 października 2006 r.)
• rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy z dnia 19 marca 2007 r.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym uczestnik uzyskuje tytuł Ratownika.
Czas trwania kursu to 66 godzin dydaktycznych, teoria 25 godzin, ćwiczenia 41 godzin.

 

Najbliższy kurs KPP planujemy zorganizować styczeń, luty 2016 roku. O dokładnym terminie wkrótce poinformujemy na naszej stronie.

Aktualne kursy:

Zapraszamy do zapoznania się z listą najbliższych kursów.

  • Aktualnie nie przewidujemy otwartego kursu.
AEC v1.0.4 .